close
تبلیغات در اینترنت

پروژه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

پروژه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

بازدید: 375
 پروژه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

 

پروژه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها
مسئولیت در فقه
مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت ها در قانون اساسی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)
 مراجع رسیدگی کننده به  مسئولیت دولت
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام  پایان نامه رشته حقوق
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگ
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

 
تهیه و تدوین: مجید بنکدار وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
 
 
مقدمه:
در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا. با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. 
 
سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و  وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد.
 
 اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت

مسئولیت در فقه

مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت ها در قانون اساسی

 
 
 
«فهرست مطالب»
مقدمه .6

مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها .8

1)تعریف مسئول .8
2) تعریف مسئولیت .8
3) انواع مسئولیت .9
1-3) مسئولیت اخلاقی . 9
2-3) مسئولیت حقوقی(مدنی) 9
3-3) مسئولیت جزایی .9
4-3) مسئولیت تقصیری .9
5-3) مسئولیت قانونی 9
6-3) مسئولیت قراردادی .9
7-3) مسئولیت خارج از قرارداد .10
8-3) مسئولیت اداری .10
9-3) مسئولیت مالی 10
10-3) مسئولیت عمل غیر(مدنی) 10
11-3) مسئولیت تضامنی .10
12-3) انواع دیگر مسئولیت 11
 

مبحث دوم) دیدگاه های متفاوت در مسئولیت ها .11

4) تفاوت انواع مسئولیت ها .11
5) تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی 11
6) تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری . 12
7) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت اداری .13
8) تفاوت مسئولیت شخصی با تضامنی 13
 

مبحت سوم) مسئولیت در فقه   14

9) قاعده لاضرر .15
10) قاعده اتلاف .15
11) قاعده تسبیب  15
12) قاعده ضمان غرور  .15
13) قاعده ضمان تعدی و تفریط  15
 

مبحث چهارم) مسئولیت ها در قانون اساسی و دیگر قوانین  16

14) مسئولیت در قانون اساسی .16
15) مسئولیت در بعض قوانین و مقررات 16
1-15) قانون مدنی.16
2-15) قانون تجارت .16
3-15) قانون تجارت الکترونیک .16
4-15) قانون مجازات اسلامی .17
5-15) قانون مسئولیت مدنی 17
6-15) قوانین دیگر.17
 

مبحث پنجم) مبانی نظری مسئولیت 18

16) نظریه تقصیر18
17) نظریه ایجاد خطر18
18) نظریه تضمین حق 18
19) نظریه انتساب اضرار18
20)ارکان تحقق مسئولیت مدنی .19
 

مبحث ششم) ارکان تحقق مسئولیت مدنی .19

وجود ضرر19
21) شرایط ضرر قابل مطالبه 19
1-21) هر ضرری قابل مطالبه نیست 19
2-21) زیان باید مسلم باشد .19
3-21) زیان باید مستقیم باشد .19
4-21) زیان قابل پیش بینی باشد 20
5-21) ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد .20
22) فعل زیان بار .20
23) تقصیر.20
24) رابطه سببیت .21
25) معاذیر یا معافیت ها . 21
26) جبران خسارت .21
 

مبحث هفتم)مسئولیت مدنی دولت 21

27) نظرات مسئولیت دولت 21
28) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی .22
29) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل 23
 

مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به  مسئولیت دولت .23

30) دیوان عدالت اداری 23
31) مراجع قضایی 24
32) بازرسی کل کشور24
33)دیوان محاسبات عمومی 25
34) بازرسی و نظارت داخلی دستگاه های متبوعه 25
35) نظارت عالیه جامعه 26
36) مسئولیت دولت ناشی از اعمال ضرر در جامعه 26
 

مبحث نهم)مسئولیت مدنی قضات .27

37) مسئولیت قاضی 27
38) مسئولیت قاضی در قانون مجازات اسلامی 27
39) قاضی در مبانی فقهی 28
40) مسئولیت سنگین قضاوت 28
41) تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم .29
42) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات .29
 

مبحث دهم) مسئولیت در شرکت های تجاری .30

43) انواع شرکت های تجاری 32
44) مسئولیت مدنی و جزایی شرکت های تجاری 32
45) مسئولیت مدنی شرکاء در صورت بطلان شرکت 32
46) مسئولیت هیئت مدیره شرکت 33
47) اقامه دعوی سهام داران یا شرکاء به طرفیت هیئت مدیره .33
48) مسئولیت مدیر عامل در قبال هیئت مدیره .33
49) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل 34
1-49) مسئولیت عادی .34
2-49) مسئولیت تضامنی .34
50) اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل 35
51) مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل .35
52) مسئولیت در اعمال کلی مدیران 37
 

مبحث یازدهم) مسئولیت در شرکت های تعاونی تولید مصرف 38

 
مبحث دوازدهم) مسئولیت از منظر تخلفات اداری .39
53) انواع تخلفات اداری .39
54) انواع مجازات های اداری 41
55) مسئولیت های مدنی و جزایی کارکنان 42
56) حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی .43
 

مبحث سیزدهم) مسئولیت وکیل دادگستری 43

57) خسارات قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای 44
58) مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی 44
59) مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث  .45
60) مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری 45
61) نتیجه .45

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 05 مرداد 1394 ساعت: 12:35 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,045
بازدید دیروز بازدید دیروز : 0
آي پي امروز آي پي امروز : 147
آي پي ديروز آي پي ديروز : 236
بازدید هفته بازدید هفته : 1,045
بازدید ماه بازدید ماه : 1,045
بازدید سال بازدید سال : 1,045
بازدید کلی بازدید کلی : 1,915,630

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.198.86.28
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : جمعه 01 تیر 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت