close
تبلیغات در اینترنت

بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

بازدید: 133
دسته بندی: دانلود فایل,
 بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

 

بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است

دانلود بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

دموكراسی
اقتدارگرایی
جهانی شدن
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی
بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد علوم سیاسی
دانلود پایان نامه ارشد علوم سیاسی
خرید پایان نامه علوم سیاسی
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

 
 
چكیده :
دموکراسی های معاصر، دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی ها مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرآیند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می شوند.
 
دموكراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریكا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموكراسی در این نقاط شد و یكی از مهمترین دلایل اضمحلال حكومتهای غیر دموكراتیك بود . پرسش اصلی پایان نامه این است كه 1- چرا فرآیند دموكراتیك در كشورهای اروپایی سریع تر از از كشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا و رشد دموكراسی موثر بوده است ؟
 
پاسخ پرسش اول این است كه چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و كوتاه مدت چندی در قوام دموكراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار كشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموكراسی در اروپای غربی و آمریكا به شمار می آید . 
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است كه دموكراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است كه موج اول آن در اروپای غربی و آمریكای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت كه دموكراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا كرد . در این پژوهش اثبات شد كه دموكراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب كشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

دموكراسی

اقتدارگرایی

جهانی شدن

 
 
مقدمه
مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.در این پژوهش ، در فصل اول كه شامل كلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حكومتهای دموكراتیك و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مكانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموكراسی كه ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریكا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم.
 
 در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوكویل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویكرد پژوهش) بیان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسی و پا برجاماندش در داخل كشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشكیلات و نهادهایی است كه توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز كشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .
 
فصل دوم به نظریه های حكومت های غیر دموكراتیك و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حكومت های دموكراتیك و دموكراسی (كارل پوپر و دوتوكویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموكراتیزاسیون كه توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرك های اصلی دموكراسی ، توسعه اقتصادی و عملكرد (اقتصادی) تغییر نقش كلیسای كاتولیك و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموكراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از :
 
 حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموكراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یك جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموكراسی و سپس به محدوده های تحقق دموكراسی پرداخته است .در فصل پنجم به دموكراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریكا در مورد لیبرالیسم و دموكراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموكراسی و در انتهای فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموكراسی در ایران توضیح داده شده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده1
مقدمه 2
فصل اول كلیات
1-1 بیان مساله 5
2-1 ضرورت انجام تحقیق7
3-1 اهداف پژوهش    7
1-3-1 اهداف كلی     7
2-3-1 اهداف جزئی7
4-1 محدوده ی زمانی و مكانی تحقیق7
5-1 پیشینۀ تحقیق8
6-1 كلید واژه‌ها9
1-6-1  دموكراسی9
2-6-1  اقتدارگرایی10
3-6-1  جهانی شدن10
7-1 موج جدید دموكراسی11
8-1 پرسش اصلی12
1-8-1  پرسشهای فرعی12
9-1 روش تحقیق12
10-1 روش گردآوری اطلاعات12
11-1 چارچوب نظری تحقیق 13
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)14
2-11-1 نظریه دموكراسی : دوتوكویل و ماركس14
12-1 چارچوب نظری محقق15
13-1 نمودار 15
 
(فصل دوم)
بخش اول 
1-2 دموكراسی چیست 19
2-2 مبانی حكومت دموكراتیك 20
1-2-2 حقوق مدنی 21
2-2-2 اصل نمایندگی 21
3-2-2 حكومت جمهوری 22
4-2-2 تفكیك قوا 22
5-2-2 نظارت قوا بر یكدیگر 22
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 23
7-2-2 ساختار پارلمان 23
8-2-2 دموكراسی پارلمان و دموكراسی ریاستی 23
9-2-2 فرآیند تشكیل دولت 24
10-2-2 كابینة دولت 24
11-2-2 تشكیل ائتلاف 25
12-2-2 اشكال تصمیم گیری در دموكراسی‌ها 25
13-2-2 مسئولیت پذیری حكام و مقامات سیاسی 25
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 25
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 25
3-2مبانی حكومت اقتدارگرا26
1-3-2 اقتدار 26
2-3-2 منابع اقتدار 26
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار27
4-3-2 ویژگیهای اقتدار27
5-3-2 اقتدارگرایی 28
بخش دوم
نظریه های حكومتهای غیر دموكراتیك29
4-2  هانا آرنت (توتالیتاریسم)29
5-2   لینتز (اقتدارگرایی)30
نظریه های حكومتهای دموكراتیك31
6-2  پوپر (دموكراسی)31
7-2 دوتوكویل (دموكراسی)33
نتیجه گیری 35
 
(فصل سوم)
1-3  مقدمه37
2-3 تعریف جهانی شدن 39
3-3 شاخصهای جهانی شدن 40
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموكراسی 41
1-4-3 رویكرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 41
2-4-3 رویكرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42
3-4-3 رویكرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42
5-3  محركهای دموكراتیزاسیون 44
1-5-3 توسعه اقتصادی 44
2-5-3 عملكرد (اقتصادی) 45
3-5-3 نقش كلیسایی كاتولیك 46
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 47
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسی 48
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا 50
جمع بندی 51
 
 (فصل چهارم)
تحقق دموكراسی53
1-4 درآمدی بر دموكراسی 53
2-4 محدوده های تحقق دموكراسی 55
جمع بندی 59
 
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسی د رخاورمیانه و ایران 60
1-5 دموكراسی د رخاورمیانه 61
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریكا از لیبرالیسم و دموكراسی61
3-5 دموكراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر 61
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموكراسی 63
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموكراتیزاسیون در ایران 67
جمع بندی 71
 
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 73
1-6 نتیجه گیری نهائی 73
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا  78
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها  84
4-6 پیشنهادات 86
كتاب نامه 87
 
 

 

دانلود بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005


این مطلب در تاریخ: سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت: 11:22 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 6

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,004
بازدید دیروز بازدید دیروز : 0
آي پي امروز آي پي امروز : 146
آي پي ديروز آي پي ديروز : 236
بازدید هفته بازدید هفته : 1,004
بازدید ماه بازدید ماه : 1,004
بازدید سال بازدید سال : 1,004
بازدید کلی بازدید کلی : 1,915,589

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.198.86.28
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : جمعه 01 تیر 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت